NIEUWS

 

 

H

 

 

 

 

 

   

Rederij CMB dient een nieuwe vergunningsaanvraag in voor de Maritieme Campus Antwerpen.


Die aanvraag bevat nog meer info over natuurelementen en stikstofuitstoot. CMB maakt zich sterk dat daarmee de kritiek op het project gepareerd is.

  
Concepttekening van Maritime Campus Antwerp - © CMB
Nadat rederij CMB eind maart zelf besliste de stekker uit de lopende vergunningsaanvraag voor de Maritieme Campus te trekken, dient het bedrijf nu weer een vergunningsaanvraag in, melden de Mediahuiskranten. "De nieuwe aanvraag is technisch geoptimaliseerd en verfijnd", zegt Bart Huybrechts, managing director van Maritieme Campus Antwerpen. "Aan de essentie van het project wordt niet geraakt. We voegen wel de resulatten toe van bijkomend onderzoek naar onder andere de natuureffecten en de stikstofuitstoot. We hopen op die manier aan een aantal bezorgdheden van het publiek te beantwoorden." 

Probleem inplanting
De plannen voor de Maritieme Campus konden op protest rekenen van de natuurverenigingen rond de Hobokense Polder. Maar liefst 1.447 bezwaarschriften kwamen er begin maart binnen tegen de plannen van CMB. Natuurpunt stelde in mei nog een alternatief ontwerp voor. "Het openbaar onderzoek start op een zondag in de vakantie", hekelt Luk Smets van Natuurpunt Hobokense Polder. "We gaan nu samen met onze advocaten bekijken waarin het verschil met de vorige aanvraag zit. Aan ons voornaamste bezwaar, de inplanting van het project, is niets veranderd. We blijven erbij dat het project niet thuishoort op een 'schiereiland' dat grenst aan de Hobokense Polder, waardoor het natuurgebied schadelijke hinder ondervindt. We hebben niets tegen het opzet van een centrum voor maritieme innovatie, we menen wel dat het op een andere plaats kan worden gebouwd: in de stad of op de nabijgelegen Blue Gate-campus." 

Plan B
Heeft CMB een plan B als ook de aangepaste plannen op bezwaren kunnen rekenen? "We gaan ervan uit dat de plannen die nu voorliggen, vergunbaar zijn," zegt Huybrechts strijdbaar. "We vinden het vreemd dat Natuurpunt nu vindt dat de voormalige BP- en Q8-sites in de voormalige petroleumhaven op het Antwerpse Zuid, ook natuurgebied zouden moeten worden. Eerder waren ze nog van mening dat het industrieel gebied mocht blijven. We betreuren bovendien dat Natuurpunt al enige tijd niet meer ingaat op onze uitnodigingen tot dialoog. Zij waren in dit dossier onze allereerste gesprekspartner." 
Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 16 augustus. Verwacht wordt dat het Antwerpse stadsbestuur rond midden oktober een beslissing neemt over de vergunning. 

Michiel Leen / FLOWS

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajxmenu1