NIEUWS

 

 

H

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

Stad Antwerpen telt 1.375 bezwaarschriften tegen Maritieme Campus


Het Antwerpse stadsbestuur ontving liefst 1.375 bezwaarschriften tegen de plannen van rederij CMB op de voormalige BP-site in Hoboken. Eind oktober wordt beslist over de toekomst van het project.

  
Concepttekening van Maritime Campus Antwerp - © CMB
Zoals te verwachten viel, kon ook de vernieuwde vergunningsaanvraag die rederij CMB in juli indiende voor de Maritieme Campus Antwerpen (MCA), niet rekenen op de goedkeuring van de tegenstanders van het project. Tot 16 augustus kon het publiek bezwaarschriften indienen tegen de plannen, wat ook massaal gebeurd is. Het kabinet van Antwerps schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder laat weten dat het 1.375 bezwaarschriften ontving, onderverdeeld in 1.280 schriftelijke, 93 digitale en 2 schriftelijk/gebundelde bezwaarschriften. Natuurpunt Hobokense Polder maakt zich sterk dat het er in totaal nog meer zijn: de onlineactie, waarbij via de website van Natuurpunt bezwaar kon worden ingediend, leverde 1.653 bezwaren op tegenover 954 bij de voorgaande campagne. Het verschil in de cijfers kan wellicht worden geduid door de bundeling van identieke bezwaarschriften. 


Natuurpunt: "Mooi project, verkeerde plaats"

"Ons standpunt is duidelijk: mogelijk mooi project van CMB, maar op een totaal onaanvaardbare inplantingsplaats. Dit is een smet op het gevoerde ecologische profiel van CMB", zegt Luk Smets van Natuurpunt Hobokense Polder. 

Het Antwerpse stadsbestuur neemt eind oktober een beslissing over het al dan niet vergunnen van de Maritieme Campus. "Na de beslissing van de stad zullen we met onze advocaten bespreken welke stappen verder nodig zijn, zoals in beroep gaan. Maar we hopen uiteraard dat de stad zelf inziet, dat deze locatie geen goede keuze is", zegt Smets. 


CMB: "BP-site is geen natuurgebied"

Rederij CMB reageert: "Het project is ambitieus, wat hoogstnodig is voor de uitdagingen van de maritieme sector, en het past binnen alle besliste ruimtelijke kaders. Wij staan volledig achter het project MCA en kunnen enkel hopen op een constructieve dialoog met de verschillende partijen. Je mag trouwens niet vergeten dat het om de voormalige BP-site gaat, wat geen natuurgebied is. MCA transformeert een oud industriegebied in een toekomstgerichte, maritieme en innovatieve site met respect voor het evenwicht tussen economische activiteit en natuur. Sterker nog: wij zorgen voor een duurzame campus waarbij we 20% van onze site willen invullen met natuur, niet omdat het moet maar omdat wij dat als een toegevoegde waarde voor MCA en voor de aangrenzende polder zien en dit voor een mooie overgang zorgt van stedelijkheid naar natuur.“


Michiel Leen 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajxmenu1