NIEUWS

 

 

H

 

 

 

 

 

     

DEME en Jan De Nul mogen haventoegangen uitbaggeren

 

DEME en Jan De Nul slepen het contract in de wacht voor de onderhoudsbaggerwerken op de maritieme toegangswegen naar de Belgische havens. Het gaat om een contract van net geen 800 miljoen euro. De havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge zijn belangrijke toegangspoorten voor de Vlaamse economie. Om te vermijden dat de vaargeulen naar die havens dichtslibben en om te garanderen dat de schepen over voldoende diepgang beschikken, moeten de klok rond onderhoudsbaggerwerken worden uitgevoerd. Die onderhoudswerken werden de afgelopen vijftig jaar zonder onderbreking toegekend aan de Belgische baggeraars DEME en Jan De Nul, die daarvoor een tijdelijke vereniging oprichtten.Jan de Nul’s TSHD SEBASTIANO CABOTO operating in the port of Ostend
De essentie
De baggeronderhoudswerken in de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge werden de afgelopen vijftig jaar zonder onderbreking toegekend aan de Belgische baggeraars DEME en Jan De Nul. Critici en concurrenten noemden het contract een onrechtstreekse subsidiëring van de Belgische baggersector.Pas in 2019 kon de Vlaamse overheid dat contract verbreken. Het nieuwe contract vanaf 2022 stond open voor alle baggeraars. De tandem DEME en Jan De Nul heeft de openbare aanbesteding opnieuw gewonnen.

In 2016 noemde het Rekenhof dat overheidscontract zonder einddatum strijdig met het mededingingsprincipe. Het ‘eeuwige’ contract bracht beide baggeraars tot dan al 600 miljoen euro op, stelde het Rekenhof.Critici en concurrenten noemden het contract al jaren een onrechtstreekse subsidiëring van de Belgische baggersector. Een perpetuum mobile met hoge marges, want het gros van de gebaggerde specie belandt terug in het water. De overheid kon die kritiek niet zomaar naast zich neerleggen en ondernam meerdere vergeefse pogingen om het contract te verbreken. Pas in 2019 rekende de Vlaamse overheid af met wat ze 'een erfenis van de oude politiek cultuur' noemde. Ze bundelde alle onderhoudsbaggerwerken in één contract zodat baggerschepen efficiënter kunnen worden ingezet en besliste het contract vanaf 2022 open te stellen voor alle baggeraars.


Boskalis

Midden dit jaar stapte de Nederlandse baggergigant Boskalis alsnog naar de Raad van State. Volgens de concurrent van DEME en Jan De Nul was een specifiek selectiecriterium te veel toegespitst op de concrete opdracht zonder dat dat essentieel noodzakelijk was om de opdracht uit te voeren. De Raad van State gaf Boskalis gelijk. De Vlaamse overheid hield rekening met de uitspraak en verfijnde naar eigen zeggen haar bestek.


143,5 miljoen EURO

De onderhoudsbaggerwerken op de Schelde en de maritieme toegangswegen naar de havens kosten jaarlijks 143,5 miljoen euro.De tandem DEME (en dochter Decloedt) en Jan De Nul heeft nu opnieuw de openbare aanbesteding gewonnen. Het contract start begin volgend jaar en loopt over een periode van 5,5 jaar. De Vlaamse overheid raamt de kostprijs van de werken op 143,5 miljoen euro per jaar, samen een slordige 790 miljoen euro. Volgens het kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters ligt de prijs lager dan vroeger. Toen was nog sprake van drie afzonderlijke baggeronderhoudscontracten. Het nieuwe contract behelst de baggerwerken op alle maritieme toegangswegen naar en in de Vlaamse havens, op de Noordzee, tussen Wielingen - de zuidelijke hoofdgeul die naar de Westerschelde voert - en de zeesluis van Wintam, en op de Antwerpse Linkeroever aan het Deurganckdok. Het gebruik van milieuvriendelijke baggervoertuigen was volgens Peeters een belangrijk selectiecriterium.


Amoras

Het slib afkomstig van de onderhoudsbaggerwerken wordt terug in zee gestort of in de Schelde. Het slib van werken in de haven van Antwerpen wordt verwerkt op de Antwerpse rechteroever in de slibverwerkingsinstallatie Amoras, een van de modernste in Europa. Amoras is een project van de Vlaams overheid en het Antwerpse Havenbedrijf. De ambitie is dat slib na zuivering te recycleren voor nuttige toepassingen. De uitbating van Amoras - kostprijs 120 miljoen euro - is sinds de start van het project in 2011 voor 15 jaar toegekend aan de milieudochters van DEME en Jan De Nul. Dat contract had een waarde van 482 miljoen euro.

Source : Tijd

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajxmenu1