NIEUWS

 

 

H

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

CMB deelt visie over strategische koers van Euronav na mislukte fusie

 

Nu de fusie tussen Euronav en Frontline is afgesprongen, wil de Antwerpse scheepvaartgroep CMB, Euronav op middellange termijn blijven runnen als een zelfstandige onderneming, om later te focussen op diversificatie en decarbonisatie.
CMB reageert op de perikelen rond de afgeblazen fusie tussen de Antwerpse olietankerrederij Euronav en zijn Noorse sectorgenoot Frontline in een officieel persbericht.
De scheepvaartgroep van de familie Saverys bezit nu 25% van de uitstaande aandelen in Euronav en heeft de huidige raad van commissarissen gevraagd om een bijzondere algemene vergadering te houden op 23 maart 2023 om te stemmen over een nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van Euronav.

Dwingen
Op 9 januari 2023 heeft Frontline aangekondigd dat het niet langer streeft naar een combinatie tussen Frontline en Euronav en dat het de combinatieovereenkomst heeft beëindigd. “Zelfs na de beëindiging blijft de huidige raad beweren dat een verkoop van Euronav aan Frontline de beste strategie zou zijn voor de vennootschap. Euronav heeft aangekondigd dat het actief probeert Frontline te dwingen de vennootschap te kopen via een rechtszaak”, meldt CMB in een persbericht.
De huidige raad van bestuur is een spoedprocedure gestart tegen Frontline in verband met de beëindiging van de combinatieovereenkomst. Op 8 februari werd de procedure volledig verworpen door de noodarbiter.

Nieuw leiderschap
“Uit de handelingen en mededelingen van de huidige raad blijkt dat zijn leden voorstander blijven van een combinatie met Frontline. Nu de fusie is mislukt, vinden we het essentieel dat de aandeelhouders van Euronav een hernieuwde discussie aangaan over de samenstelling van de raad”, schrijft CMB. “Alleen nieuw leiderschap kan de onderneming na deze tumultueuze tijden weer op koers krijgen, de sereniteit rond het debat over de toekomstige strategie herstellen en een constructieve dialoog met al zijn stakeholders bevorderen, in plaats van vast te houden aan de ‘groter is beter’-aanpak van de huidige raad.”

Strategie
Een nieuwe raad is volgens CMB de enige oplossing om een strategie te ontwikkelen die erop is gericht Euronav op korte termijn voort te zetten als zelfstandig tankerbedrijf en op langere termijn te focussen op diversificatie en decarbonisatie.

Topklasse
“Euronav moet in eerste instantie worden geleid als een tankerbedrijf van topklasse, met de nadruk op het volgen van de tankercyclus, het uitkeren van dividenden, het terugkopen van aandelen, het verjongen van de vloot en het gebruiken van de balans om zakelijke opportuniteiten te benutten”, meldt CMB. “We geloven dat Euronav een zelfstandige onderneming moet blijven en niet moet fuseren met een ander tankerbedrijf om toegevoegde waarde te creëren voor zijn aandeelhouders.”
“Maar, hoewel CMB momenteel een van de twee grootste aandeelhouders is, bezit het slechts 25% van de uitstaande aandelen. Andere aandeelhouders kunnen een andere kijk hebben op de toekomstige strategie van Euronav”, geeft CMB nog mee.

Duurzaamheid
Indien er een nieuw samengestelde raad komt, neemt CMB zich voor om in gesprek te gaan met de bestuursleden en hen te vragen om na te gaan of er nieuwe investeringen kunnen worden gedaan om de vloot te diversifiëren naar andere scheepvaartsegmenten en de decarbonisatie in de scheepvaart te versnellen.

CMB.TECH
CMB is nog steeds van mening dat CMB.TECH een katalysator zou kunnen zijn om een strategie van diversificatie en decarbonisatie te versnellen, “maar het is slechts één van de vele wegen en zeker niet de enige”, schrijft CMB. “Uiteindelijk is het aan de raad van commissarissen om te beslissen welke weg wordt ingeslagen.” Een integratie van CMB.TECH in Euronav staat niet op de agenda van de bijzondere algemene vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajxmenu1