NIEUWS

 

 

H

 

 

 

 

 

Nieuwe circulaire speler in Haven Oostende zorgt voor stijgendetewerkstelling: APPI neemt terrein van 15 hectare in concessie

 


De Belgisch-Nederlandse start-up Advanced Plastic Purification International NV (“APPI”) wordt de nieuwe circulaire speler in Haven Oostende en heeft een terrein in concessie genomen van 15 hectare in Plassendale. APPI is actief in de recycling en opwaardering van plastic afval. Niet meer bruikbare plastics zullen worden gesorteerd, geschoond en bewerkt tot grondstoffen voor nieuwe plastic toepassingen en producten. Het project is gebaseerd op bestaande, bewezen, efficiënte technologieën die zullen worden toegepast op aanzienlijke schaal. Daarnaast zal het proces in grote mate in de eigen energiebehoefte voorzien en CO2-neutraal zijn. Met de beoogde capaciteit zal APPI een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de circulaire economie. APPI voorziet initieel een totale aan- en afvoer per schip van 500’000 ton per jaar en zal naar verwachting 110 nieuwe werkgelegenheidsplaatsen creëren. De nieuwe speler heeft derhalve een positieve impact op de werkgelegenheid evenals op de bijkomende maritieme trafieken. De komst van APPI past perfect binnen de missie, visie en strategie van Haven Oostende waarbij circulaire industrie één van de pijlers is. De keuze om zich in Plassendale in de haven van Oostende te vestigen is omdat zich daar een cluster rond circulaire industrie vormt. Hethavenbestuur heeft hier de laatste jaren enorm op ingezet en APPI zal deze cluster versterken.
APPI verwacht de werkzaamheden eind 2024 aan te kunnen vatten om in 2026 operationeel te zijn. Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende: “De komst van APPI bewijst dat Haven Oostende een goede voedingsbodem is voor zowel kmo’s, als start-ups. Dit biedt bijkomende groei- en tewerkstellingsperspectieven waardoor we heel erg verheugd zijn met de keuze van APPI voor Haven Oostende.”
Dirk Declerck, CEO Haven Oostende: “De volledige circulaire cluster, die ondertussen vaste vorm gekregen heeft, brengt bedrijven samen op één zone in het havengebied. De bedrijven die we aantrekken delen hun kennis, versterken elkaars vraag en aanbod en trekken nieuwe spelers aan. De komst van APPI naar Haven Oostende past perfect binnen onze strategie om duurzame maritieme groeimarkten een plaats te geven in onze haven.”
Bart Tommelein, Burgemeester Stad Oostende: “Door alle inspanningen van Haven Oostende kunnen we vandaag deze nieuwe circulaire speler verwelkomen. We bouwen zo verder aan de toekomst van Haven Oostende met de nodige aandacht voor klimaat en milieu. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.” Boudewijn van Vliet, Directeur APPI: “Wij hebben voor Haven Oostende gekozen omdat we in het havenbestuur een meedenkende en pragmatische partner hebben gevonden met een duidelijke visie voor een geïntegreerde circulair cluster. Een dergelijke voedingsbodem is essentieel voor het slagen van APPI’s maatschappelijk relevante en noodzakelijke project en wij kijken er naar uit om dit in goede samenwerking te verwezenlijken

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajxmenu1