NIEUWS

 

 

H

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Aantal veerdiensten binnen MDK groeit, aantal beloodsingen daalt
 

In 2023 gingen loodsen in totaal 55.802 keer aan boord van een schip om de vaart te begeleiden. Die cijfers blijken uit het jaarverslag van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Vanaf 1 februari 2024 wordt de service van de veerdienst tussen het Steen en Linkeroever in Antwerpen flink uitgebreid.

Tussen januari en december 2023 deden 55.802 schepen en hun kapiteins een beroep op de diensten en nautische kennis van het agentschap MDK om de havens veilig te bereiken of te verlaten. 22.089 beloodsingen gebeurden op volle zee, 7.480 van en naar de kusthavens, 21.575 reizen gingen langs de Westerschelde van en naar de haven van Port of Antwerp-Bruges en 4.658 langs het kanaal Gent-Terneuzen. Dat is 3,7% minder dan in 2022. Toen werden er in totaal 57.935 loodsreizen uitgevoerd.

Peter Van Camp, woordvoerder van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK): “Het aantal beloodsingen is inderdaad licht afgenomen vorig jaar. Dat heeft te maken met de verminderde trafiek naar de havens. Zowel Port of Antwerp-Bruges als North Sea Port ondervonden in 2023 de impact van de economische malaise en geopolitieke spanningen in de wereld. Volgens cijfers van Port of Antwerp-Bruges deden in 2023 20.156 zeeschepen de havens van Antwerpen en Zeebrugge aan, een daling van 4,2% tegenover 2022. Anderzijds merken we ook dat zeeschepen alsmaar groter worden en dus meer cargo kunnen vervoeren. Hierdoor is de daling voor wat betreft de overslag in ton lading, relatief beperkt.”

Record
In 2023 voerde het agentschap MDK enkele opmerkelijke beloodsingen uit, zoals voor het transport van hoge hijskranen aan boord van de ‘Zhen Hua 35‘ en de ‘MSC Loreto’, het grootste containerschip ter wereld dat aankwam. “Met de doortocht van de ‘MSC Tessa‘ vestigden we ook een record qua diepgang”, meldt het agentschap MDK. In dit testproject kon voor het eerst een containerreus die 16 meter diep in het water lag, veilig de haven van Antwerpen bereiken.

“Dat oceaanreuzen onze havens vlot kunnen bereiken, is ook te danken aan het werk van onze dienst Vlaamse Hydrografie die voortdurend de zeebodem voor onze kust en de rivierbeddingen in kaart brengt”, meldt het agentschap verder. “Vorig jaar deed Vlaamse hydrografie 506 peilingen op zee en 417 op de Schelde. Dat werk leverde 856 nieuwe elektronische kaarten op voor de scheepvaart.”

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajxmenu1