NIEUWS

 

 

H

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

FourWorld vangt bot in rechtszaak tegen overnamebod CMB op Euronav

De Amerikaanse vermogensbeheerder FourWorld, die een rechtszaak had aangespannen tegen het overnamebod van CMB op Euronav, is door een rechtbank in New York teruggefloten. CMB meldt dat het bod zoals gepland op 15 maart wordt afgesloten.

Volgens FourWorld zou CMB de Securities Exchange Act van 1934 overtreden hebben door onjuiste en misleidende informatie te verspreiden met betrekking tot het Amerikaanse bod op de aandelen van Euronav. CMB noemde  de klacht eerder al ongegrond en krijgt nu dus ook gelijk van het United States District Court for the Southern District of New York.

Sluiting vrijdag 15 maart
In een persmededeling zegt CMB dat, na de beslissing van de Amerikaanse rechtbank, zowel het Amerikaanse als het Belgische overnamebod zullen sluiten op vrijdag 15 maart om 10.00 uur New York City-tijd en om 16.00 uur Centraal-Europese tijd, zoals dat gepland was.
Ook in België werd een klacht ingediend door FourWorld, maar het is niet duidelijk in hoeverre die nog een impact kan hebben op het overnamebod.

 

FourWorld perd son procès contre l'offre de rachat de CMB sur Euronav

Koen Heinen
14 mrt 2024

La société de gestion d'actifs américaine FourWorld, qui avait intenté un procès contre l'offre de rachat de CMB sur Euronav, a été rejetée par un tribunal de New York. CMB annonce que l'offre sera clôturée comme prévu le 15 mars.

Selon FourWorld, CMB aurait enfreint le Securities Exchange Act de 1934 en diffusant des informations incorrectes et trompeuses concernant l'offre américaine sur les actions d'Euronav. CMB avait déjà qualifié la plainte d'infondée et reçoit maintenant raison du United States District Court for the Southern District of New York.

Clôture le vendredi 15 mars
Dans un communiqué de presse, CMB déclare qu'après la décision du tribunal américain, tant l'offre américaine que l'offre belge se clôtureront le vendredi 15 mars à 10h00, heure de New York, et à 16h00, heure d'Europe centrale, comme prévu.
Une plainte a également été déposée en Belgique par FourWorld, mais il n'est pas clair dans quelle mesure elle pourrait encore avoir un impact sur l'offre de rachat.

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajxmenu1