NIEUWS

 

 

H

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

Van Tigchelt stelt voor om gedetineerden te laten baggeren

Minister Van Tigchelt wil gedetineerden aan werk helpen door ze te laten werken op zee. De tewerkstelling moet opbrengen zodat de slachtoffers vergoed worden en de gedetineerde minder kost aan de staat.

Minister Van Tigchelt lanceerde een opmerkelijk voorstel waarbij hij zijn twee ministerportefeuilles optimaal combineert (Noordzee en Justitie). In het kader van een nieuw strafuitvoeringsbeleid stelde hij voor om gedetineerden in te zetten als werkkrachten. Hij gaf meteen als voorbeeld dat werken op zee (zoals in de baggersector) een goede plek zou kunnen zijn om gedetineerden in te zetten. Werken in de gevangenis bestaat al, maar het gaat eerder om een beperkt aantal gedetineerden en om jobs die zeer weinig opbrengen.

Kostenbesparing
Een gemiddelde gedetineerde kost ongeveer 150 euro per dag. Doe dat maal 12.000 gevangenen in ons land en je krijgt een serieuze rekening. Gevangenen laten werken, zou die kost kunnen drukken.

De kostenbesparing is niet de enige reden om gedetineerden aan het werk te zetten. Doordat gedetineerden geld opbrengen, kunnen slachtoffers beter en sneller vergoed worden. Indien er dan nog geld over is, zou de gedetineerde een klein kapitaal kunnen opbouwen dat hem kan helpen bij zijn re-integratie na het uitzitten van zijn straf. De geleerde vaardigheden en werkdiscipline zouden de kans op een stabiel leven na een straf groter moeten maken. 70% van de gedetineerden hervallen immers na het uitzitten van hun straf.

“Het is de beste manier om een eerlijke stiel te leren, te re-integreren in de samenleving, structuur te krijgen in het leven en slachtoffers te vergoeden.” (Van Tigchelt)

Niet alle gedetineerden
Vanzelfsprekend komen niet alle gedetineerden in aanmerking. Alleen de gedetineerden die in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling (of waar een werkstraf werd uitgesproken) zouden in de eerste plaats kunnen genieten van dit regime.
Later zou men het systeem kunnen uitbreiden naar gedetineerden onder elektronisch toezicht. Door gedetineerden in te zetten op zee, lopen ze ook niet de kans om een slachtoffer tegen het lijf te lopen en zitten ze toch wat afgeschermd van de maatschappij. Het is volgens Van Tigchelt althans een betere oplossing dan gevangenisboten of het voorstel van het outsourcen van detentie naar “Belgische” gevangenissen in het buitenland.

Strafuitvoeringswetboek
Hoe dit allemaal concreet in zijn werk moet gaan, valt nog af te wachten. Ook is het niet duidelijk in welke mate gedetineerden in het buitenland zouden kunnen gaan baggeren volgens dit regime.

Begin dit jaar werd ons Belgisch Strafwetboek gemoderniseerd. De voorgestelde maatregelen kaderen in de aanpassing van het strafuitvoeringsbeleid dat voortaan ook een apart wetboek zal krijgen. Momenteel wordt er volop gewerkt aan het voorstel, zodat het klaar ligt om door de volgende regering te worden doorgevoerd.

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajxmenu1