NIEUWS

 

 

H

 

 

 

 

         

40 miljoen liter dieselverbruik voor onderhoud windmolenpark op Thortonbank


Door : Ignace Vandewalle


Terwijl wij straks verplicht met een dure elektrische wagen moeten rijden, verstoken de groene windmolenboeren jaarlijks 6,6 miljoen liter diesel. Sinds de aansluiting van het eerste windmolenpark (2009) leert een voorzichtige raming dat over de jaren heen 40 miljoen euro diesel verbruikt werd. Over die CO2-uitstoot horen we niets…

De 399 windmolens op de Thortonbank worden eenmaal per jaar onderhouden en gekeurd. Zo’n onderhoud duurt vier dagen en vereist vier techniekers. Daarnaast is er de verversing van de olie om de drie à zeven jaar. Een windmolen op zee bevat ongeveer 2000 liter ‘gear olie’ en 500 liter hydraulische olie. Er zijn ook modellen met in totaal tussen de 1200 en 1500 liter olie.


Bunkeren

Het onderhoud van de windmolens gebeurt bij 3 parken (Norther, Northwind en C-power) met behulp van Crew Transfer Vessels (CTV) die elke dag op en af varen. In het vakjargon heet dat ‘bunkeren’. In de periode van september tot en met maart bunkert er één CVT, en van april tot en met augustus twee. Voor het dichtsbijzijnde park Nother kennen we met zekerheid de cijfers van het verbruik van diesel: 800 l per dag per CTV. Op jaarbasis is dat 408.000 liter. De drie andere parken liggen verder waardoor we het verbruik ramen op 500.000 liter per jaar en per park.

De andere 6 parken worden bediend door 3 woonboten of Service Operation Vessels (SOV) die ter plaatse dobberen en om de 14 dagen via CTV’s personeelswissels uitvoeren. Een woonboot verbruikt gemiddeld 4.000 liter per dag/per boot om ter plaatse te dobberen en voor de personeelswissels wordt telkens 5.000 liter verbruikt. Per woonboot geeft dat een verbruik van 1.580.000 liter diesel per jaar.Voor alle parken samen spreken we dus over een jaarlijks dieselverbruik van 6,6 miljoen liter en rekening houdende met de datum van installatie +/- 40 miljoen liter (voorzichtige raming) sinds de ingebruikname van de eerste windmolen.


Duurzame oplossingen

In 2021 was er een test met een boot op waterstof, en eerder waren er ook tests met elektrische motoren. Die voldeden niet. Om de boten (CVT’s) te koppelen aan de windmolens is veel kracht nodig. Hetzelfde geldt voor het ter plaatse te houden van de SOV’s in woelige zee. We sluiten niet uit dat er binnen afzienbare tijd een oplossing gevonden wordt die duurzamer is. Maar een bevraging daaromtrent leert ons dat dit niet voor de onmiddellijke toekomst is. Tot die tijd wordt er op de Noordzee voor het onderhoud van de windmolens 6,6 miljoen liter diesel verstookt, met grote hoeveelheden CO2 uitstoot tot gevolg.

Bron : doorbraak.be - Ignace Vandewalle (1966) was kabinetsmedewerker van minister Marc Verwilghen en staatssecretaris Vincent Van Quickenborne, parlementair medewerker van Boudewijn Bouckaert en sinds 2019 partij-onafhankelijk parlementair medewerker van Jean-Marie Dedecker. Sinds 2014 is hij zaakvoerder van het onafhankelijk politiek adviesbureau BFELT.

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajxmenu1